Van strip naar chip: de invoering van EMV in Nederland

Waar moet u rekening mee houden?

 

Congres op 18 juni 2003 te Amsterdam

 

EMV: meer dan alleen techniek !

Als gevolg van de frauderisico’s die het gebruik van de magneetstrip met zich meebrengt, voorzien veel landen hun bankpas en credit-card van een IC-chip. Deze verandering staat in de bancaire wereld bekend als ‘de migratie naar EMV’ en ‘het implementeren van de EMV-standaard. Hoewel EMV hoofdzakelijk een technisch en bancair onderwerp lijkt, zal de implementatie ervan ook voor niet-bancaire organisaties grote gevolgen hebben.

 

In de winkel zal de betaalhandeling voor consument en winkelier veranderen en zullen kassasystemen moeten worden aangepast. Bij fraude, verlies of diefstal van de pas krijgen winkelier en klant te maken met andere aansprakelijkheid en risicoverdeling. Er komen nieuwe soorten terminals met verschillende prijs-kwaliteit verhoudingen. Dat betekent dat kostenbesparing mogelijk is. Ook is denkbaar dat extra functies voor derden in de betaalpassen worden opgenomen.

 

In grootte en complexiteit is de overgang naar EMV vergelijkbaar met de invoering van de euro. Sommige landen zijn daarom al begonnen (zie ook dit rapport van Finextra: is the Market ready for EMV?). In Nederland vindt nu de eerste gedachtenvorming plaats. Daarom werd op 18 juni 2003 de eerste conferentie over EMV in Nederland georganiseerd.

 

De conferentie op 18 juni 2003 was bedoeld om de aanwezigen te informeren over de gevolgen die de invoering van de EMV-standaard heeft voor de eigen organisatie, klanten en toeleveranciers. In totaal was er een aantal van 50 deelnemers aanwezig, hetgeen leidde tot een levendige discussie. Het precieze programma en de sprekers op de conferentie zijn hieronder weergegeven. Een volledige weergave van de inhoud en de forumdiscussie nadien, zoals ook aangeboden aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is hier te downloaden; een verkorte weergave staat hieronder.

 

Resultaten

 

  1. Geconstateerd werd dat het in Nederlandse situatie erg zinvol zou zijn om een apart EMV-forum op te richten met daarin alle partijen vertegenwoordigd (daaronder nadrukkelijk ook vertegenwoordigers van terminal-leveranciers/aanbieders van processing faciliteiten alsmede de internationale cards-organisaties).

 

  1. Genoemd EMV-forum zou zich de eerstkomende periode moeten richten op het inventariseren van de financiële - en planningsconsequenties van:

-         de feitelijke en toekomstige fraudes met cards en tegenmaatregelen anders dan EMV,

-         de rechtmatigheid c.q. financiële effecten van de liability shift voor Nederland

-         de mogelijke extra functionaliteiten die met / naast EMV geďntroduceerd kunnen/moeten worden,

-         de technische opties in de EMV-standaard en de gevolgen in Nederland.

 

3.      De meest tijdkritische activiteit op dit moment blijkt een nader onderzoek naar de financiële en juridische details van de zogenaamde liability shift te zijn. Indien blijkt dat hetzij de financiële consequenties of de juridische houdbaarheid gering zijn, dan zou zo meer tijd kunnen ontstaan voor een zorgvuldige (discussie over de) invoering van EMV in Nederland.

 

  1. Voor zover dat te constateren is aan de hand van een enkele conferentie, lijkt het erop alsof in Nederland alle marktpartijen bereid zijn om op zorgvuldige en open wijze de discussie over de invoering van EMV aan te gaan. Gezien die houding lijkt de hoop gerechtvaardigd dat partijen snel tot overeenstemming kunnen komen over de organisatorische inbedding van een apart in te richten EMV-forum met een brede samenstelling.

 

 

Organisator

S. Lelieveldt Consultancy adviseert over strategische en inrichtingsvraagstukken m.b.t. retail betalingsverkeer, voert onderzoeken uit en verzorgt opleidingen. S. Lelieveldt Consultancy heeft als één van de eerste adviesbureaus een weblog over betalingsverkeer opgezet en is het Nederlands lid van de European Payments Consulting Association.

 

Jaarlijks organiseert S. Lelieveldt Consultancy een congres over een actueel thema in betalingsverkeer. Het congres van juni 2002 stond in het teken van de nieuwe regels voor de zogeheten ‘elektronisch geld instellingen’. Het precieze programma van het congres van juni 2003 over EMV is hier te downloaden.