Conferentie: 'De instelling voor elektronisch geld. Wat staat ons te wachten?'

Aanleiding
Vanaf ongeveer 1 juli 2002 is een serie wijzigingen van de Wet toezicht Kredietwezen van kracht, die met zich brengen dat uitgevers van pre-paid elektronisch geld systemen onder toezicht komen te vallen van De Nederlandsche Bank NV. Zodoende zullen aanbieders van betaalsystemen, pre-paid betaalfunctionaliteit in de één of andere vorm te maken krijgen met toepasselijke wettelijke eisen. Partijen die een klein en lokaal systeem met pre-paid elektronisch geld operationeel hebben zullen daarbij, onder bepaalde voorwaarden, een beroep kunnen doen op ontheffings- en vrijstellingsregelingen. Ook in die gevallen bestaat echter de mogelijkheid dat aan bepaalde voorwaarden / eisen moeten worden voldaan.

Conferentie
Op 11 juni 's middags is in het Rosarium te Amsterdam een middagconferentie gehouden over de inhoud van de wet en de consequenties voor marktpartijen. De key note speech werd verzorgd door Dr. T. Sabri, voorzitter van de Britse Electronic Money Association. Hij is ingaan op de ervaringen die in het Verenigd Koninkrijk zijn opgedaan met de implementatie van de wet en de lessen die hieruit voor Nederland te trekken zijn.

De presentaties zijn alhier te downloaden:
Market and regulatory developments for e-money: How did we get here?
ir. S. Lelieveldt, zelfstandig adviseur

E-money legislation and e-money institutions in the UK,
Suggestions and lessons for Dutch e-money institutions

Dr Thaer Sabri, director of electronic money association

Toelichting op de Nederlandse wetgeving
Mr. A.J.I. van den Ende, Ministerie van Financiën

De wetgeving in de praktijk: wat staat instellingen te wachten?
Mr. M. Scheele en Mr. Drs. M.G.C.M. Peeters, advokaten bij Nauta Dutilh

Vereniging 1.1a2, voor elektronisch geld instellingen in Nederland
Toelichting op doelstelling en werkwijze
K. Klomp, voorzitter van 1.1a2Naar de homepage