Advisering

Wat mij inspireert is het vinden van robuuste oplossingen die zowel recht doen aan het commerciële doel van de organisatie als aan de eisen van de regelgever. Door mijn ervaring met zowel regelgeving als met de innovatie in de praktijk weet ik marktpartijen en de toezichthouder constructief met elkaar te verbinden.

Innovatie in techniek en regelgevingSimon Lelieveldt - contact details
Mijn advieswerk bevindt zich altijd op het snijvlak van regelgeving en bedrijfsvoering. Ik adviseer individuele organisaties en brancheverenigingen over de toepassing van toezichtregelgeving rond produkt-innovatie en bedrijfsvoering.

Zeker in het betalingsverkeer doet de nieuwe betaaldienstenrichtlijn het nodige doet veranderen. Tegelijk zijn er de nodige technische ontwikkelingen zoals open banking, die tot een herschikking van de markt gaan leiden.

Blockchain
Een speciale rol speelt de opkomst van de blockchain en distributed ledgers. Er wordt met verschillende uitgangspunten gewerkt aan nieuwe transactiesystemen en waardeketens en ik draag daaraan bij in de vorm van zowel praktische produkt- of conceptontwikkeling als in de opzet van de governance en business modellering. Voortbouwend op mijn opdracht als hoofddocent Blockchain in de Academy van De Nederlandsche Bank bied ik maatwerksessies en workshops aan om bedrijven en overheden vertrouwd te maken met deze nieuwe techniek en de impact. 

Achtergrond
In mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan met het opzetten van programma’s, projecten, opleidingen en strategie-ontwikkeling. Ik ben in staat om dit vanuit verschillende rollen te doen: projectmanager, toezichthouder, trainer, coach, beleidsadviseur, compliance manager of hoofd van een afdeling van professionals. Zie hiertoe ook mijn LinkedIn-profiel.

Contact
Graag spreek ik met u verder over de mogelijkheid om uw organisatie van dienst te zijn. U kunt mij e-mailen of op deze pagina kijken naar eerdere opdrachten die ik heb uitgevoerd.